Județul Dolj

Județul Dolj

Drumurile naționale

DN 6 (E70, E79): Limita Jud. Mehedinți – Brădești – Craiova – Coșoveni – Leu – Limita Jud. Olt (august 2012): stare foarte bună, marcaje, două benzi pe sens până în Craiova. Nota 8,5

DN 6B: Limita Jud. Gorj – Goiești – Craiova (septembrie 2012): stare mediocră, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DN 54A: Limita Jud. Olt – Dăbuleni – Bechet: (iulie 2012): stare bună, marcaje ușor șterse, o bandă pe sens. Nota 6

DN 55: Craiova – Malu Mare – Sadova – Frontiera cu Bulgaria (iulie 2012): stare mediocră, porțiuni peticite, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DN 55A: Bechet – Bistreț – Poiana Mare – Calafat (septembrie 2012): stare bună, marcaje  șterse, o bandă pe sens. Nota 6

DN 56 (E79): Craiova – Podari – Radovan – Calafat (iulie 2012): stare acceptabilă, drumul era în lucru până în Perișor (în prezent cu siguranță este în stare foarte bună), marcaje și porțiuni fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DN 56A: Maglavit – Cetate – Limita Jud. Mehedinți (august 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN 65 (E574): Craiova – Pielești – Limita Jud. Olt (august 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN 65C: Limita Jud. Vâlcea – Șimnicu de Jos – Craiova (iulie 2012): stare mediocră, plăci din beton, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DN 65F: Centura de Nord a Craiovei (august 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

Drumurile județene

DJ 522 (DJ 552): Craiova – Terezita – Plopșor – Cetate (DN 56A) (iulie 2012): stare mediocră, peticit, porțiuni fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 522A (DJ 552A): DJ 522 – Criva – Drăgoaia – Tencănău – Mărăcinele – Perișor – Cetățuia – Catanele Noi – Catane (DN 55A) (octombrie 2012):

 • DJ 522 – Tencănău: stare proastă, gropi, peticit, denivelări, porțiuni fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5
 • Tencănău – Mărăcinele: neasfaltat. Nota 3
 • Mărăcinele – Catane: stare mediocră, peticit, porțiuni fără marcaje, o bandă pe sens. Înainte de Catanele Noi, starea este proastă. Nota 5,5

DJ 522B (DJ 552B): DJ 522 – Segleț – Suharu – Dăznăţui – Gubaucea – Bechet – Călugărei – Verbicioara – Verbiţa – Plenița (august 2012):

 • DJ 522 – Verbiţa: neasfaltat. Nota 3
 • Verbița – Plenița: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 533 (DJ 553): Calafat (DN 55A) – Ciupercenii Vechi – Ciupercenii Noi – Desa – Poiana Mare – Maglavit (DN 56) (august 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 542: Limita Jud. Olt – Zvorsca – Amărăştii de Sus – Amărăştii de Jos – Dăbuleni (DN 54) (august 2012): stare bună, peticit, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 551: Sadova (DN 55) – Mănăstirea Sadova: nu avem date, foarte posibil asfaltat în stare bună.

DJ 554: Maglavit (DN 56A) – Mănăstirea Maglavit (august 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 561: Podari (DN 56) – Livezi – Gura Văii – Segarcea – Cerat – Giurgiţa – Filaret – Bârca – Goicea – Cârna (DN 55A) (august 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DJ 561A: Giurgiţa (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuţa – Afumaţi – Boureni – Băileşti – Bălăşani – Moţăţei Gară – Moţăţei – Dobricior – Unirea – Pleniţa – Limita Jud. Mehedinţi (august 2012): stare bună, peticit, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 561B: Segarcea (DJ 561) – Drănic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poienari – Gingiova – Cornoşteni – Zăval (DN 55A) (august 2012):

 • Segarcea – Horezu Poienari: stare mediocră, denivelări, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Horezu Poienari – Zăval: stare foarte bună, covor asfaltic, fără marcaje, o bandă pe sens.

DJ 561C: Valea Stanciului (DJ 561B) – Murţa – Lăcusteni – Dăneţi – Dobroteşti – Amărăştii de Jos (DJ 542) (august 2012): stare bună, porțiuni peticite, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 561D: Pleniţa (DJ 561A) – Orodelu – Cornu – Vârtop – Corlate – Izvoare – Domnul Tudor – Giubega – Galiciuca – Băileşti – Rast – Rast Port (iulie 2012):

 • Pleniţa – Vârtop: stare mediocră, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Vârtop – Giubega: neasfaltat. Nota 3
 • Giubega – Rast Port: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5

DJ 561E: DJ 561A (Băileşti) – Seaca de Câmp – Piscu Nou – Tunarii Noi – Tunarii Vechi (DN 55A) (august 2012):

 • Băileşti – Seaca de Câmp: neasfaltat. Nota 3
 • ·         Seaca de Câmp – Tunarii Vechi: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 567: Branişte – Mănăstirea Jitianu (septembrie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 604: Leu (DN 6) – Puţuri – Castranova – Apele Vii – Celaru – Marotinul de Jos – Zvorsca – Amărăştii de Sus – Amărăştii de Jos – Limita Jud. Olt (iulie 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 604A: Rojişte (DN 55) – Mârşani – Marotinul de Sus – Celaru (DJ 604) (august 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 605A: Filiaşi (DN 6) – Bodăeştii de Sus – Melineşti – Bodăeşti – Amărăşti – Fărcaş – Golumbelu – Golumbu – Tălpaş – Putinei – Săceni – Limita Jud. Gorj (iulie 2012): stare bună, porțiuni peticite, o porțiune fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 606: Craiova (DN 6) – Cernelele – Breasta – Valea Lungului – Predeşti – Pietroaia – Brabova – Voiţa – Răchiţa de Sus – Seaca de Pădure – Carpen – Cleanov – Limita Jud. Mehedinţi (septembrie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 606A: Breasta (DJ 606) – Obedin – Mihăiţa – Potmelţu – Coţofenii din Dos – Scăieşti – Valea lui Pătru – Salcia – Argetoaia – Iordăcheşti – Piria – Limita Jud. Mehedinţi (august 2012): stare mediocră, denivelări, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 606B: Breasta (DJ 606A) – Crovna – Rasnicu Bătrân – Corniţa – Cernăteşti – Ţiu – Bărboi – Greceşti – Grădiştea – Buşu – Limita Jud. Mehedinţi (august 2012): stare mediocră spre proastă, denivelări, gropi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 5

DJ 606C: DJ 606 (Pereni) – Beloţ – Şopot – Ştefănel – Gogoşu – Greceşti – Şumandra – Secu – Comănicea – Novac – Argetoaia – Limita Jud. Mehedinţi (august 2012): stare mediocră spre proastă, denivelări, gropi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 5

DJ 606E: Pietroaia (DJ 606) – Urdiniţa – Gogoşiţa – Botoşeşti Paia – Limita Jud. Mehedinţi (august 2012): neasfaltat Nota 3

DJ 606F: Răcarii de Jos (DN 6) – Scăieşti (DJ 606A) (iulie 2012): stare proastă, gropi, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5

DJ 641: Limita Jud. Olt – Teslui – Moşneni – Urieni – Viişoara – Drăgoteşti – Beneşti – Bobean – Popânzăleşti – Bujoru – Robăneşti – Robăneştii de Sus – Pieleşti – Gârleşti – Gherceşti – Mlecăneşti – Mişchii – Urecheşti (DN 65C): stare mediocră, denivelări, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5

DJ 641A: Popânzăleşti (DJ 641) – Mănăstirea Popânzăleşti: nu avem date.

DJ 643A: Picăturile – Murgaş – Gaia – Buşteni – Balota de Jos – Balota de Sus – Veleşti (septembrie 2012):

 • Picăturile – Balota de Jos: stare mediocră, denivelări, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5
 • Balota de Jos – Veleşti: neasfaltat. Nota 3

DJ 643D: DN 65C (Bulzeşti) – Prejoi – Săliște – Limita Jud. Vâlcea (iulie 2012):

 • Bulzeşti – Săliște: stare mediocră, denivelări, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Săliște – Limita Jud. Vâlcea: neasfaltat. Nota 3

DJ 652: DN 65 – Lăcriţa Mică – Coşoveni – Ghindeni – DN 55 (Secui) (august 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

Toate drepturile rezervate.

*Calificativele sunt acordate de către site-ul WorldWideRomania.com și sunt subiective. Datele oferite au caracter informativ și nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele schimbări survenite după publicarea acestora.