Județul Olt

Județul Olt

Drumurile naționale

DN 6 (E70): Limita Jud. Teleorman – Caracal – Limita Jud. Dolj (octombrie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN 54: Limita Jud. Teleorman – Corabia – Caracal (septembrie 2012): stare bună, asfalt vechi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DN 54A: Limita Jud. Dolj – Corabia (octombrie 2012): stare bună, asfalt vechi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DN 64: Caracal – Piatra Olt – Limita Jud. Vâlcea (octombrie 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5

DN 65 (E574): Limita Jud. Dolj – Slatina – Limita Jud. Argeș (octombrie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN 67B: Limita Jud. Argeș – Făgețelu – Dobroteasa – Vulturești – Limita Jud. Vâlcea (octombrie 2012): stare mediocră, plăci din beton, gropi, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

Drumurile județene

(Vedeți informațiile din comentarii)

DJ 542: Caracal (DN 6) – Redea – Valea Soarelui – Limita Jud. Dolj (octombrie 2012): stare bună, asfalt vechi, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 542A: Redea (DJ 542) – Rotunda – Bucinişu (DJ 604) (octombrie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 543: Corabia (DN 54) – Izbiceni – Limita Jud. Teleorman (octombrie 2012): prima porțiune recent asfaltată, apoi drum cu denivelări, gropi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 544: DN 54 – Cruşovu – Brastavăţu – Vişina Nouă – Vădastra – Vădăstriţa – Urzica – Stavăru – Ianca Nouă – Ştefan cel Mare – Potelu (DN 54A) (octombrie 2012):

 • DN 54 – Brastavăţu: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Brastavăţu – Vădastra: neasfaltat. Nota 3
 • Vădastra – Urzica: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Urzica – Ştefan cel Mare: neasfaltat. Nota 3
 • Ştefan cel Mare – Potelu: stare acceptabilă, denivelări, marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 544A: Corabia (DN 54A) – Vârtopu – Vădăstriţa (DJ 544) (noiembrie 2012): neasfaltat. Nota 3

DJ 546: Limita Jud. Teleorman – Bârseştii de Sus – Sprâncenata – Zănoaga – Dăneasa – Drăgăneşti Olt – Comani – Mărunţei – Bălăneşti – Coţeana – Brebeni – Slatina – Proaspeţi – Curtişoara – Cherleştii din Deal – Cherleştii Moşteni – Cucueţi – Valea Fetei – Verguleasa – Poganu (DN 67B) (octombrie 2012): stare bună, marcaje doar după Slatina, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 546A: Brebeni (DJ 546) – Greci – Şerbăneştii de Sus – Şerbăneşti – Crâmpoaia – Nicolae Titulescu – Văleni – Stoicăneşti – Drăgăneşti Olt (octombrie 2012): stare bună în general, alternează porțiunile foarte bune cu porțiuni mediocre și fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 546B: Şerbăneştii de Sus (DJ 546A) – Movileni – Bacea – Potcoava (DJ 703C) (octombrie 2012): stare acceptabilă, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 546C: Potcoava (DJ 546) – Perieţi (DJ 653) (octombrie 2012): neasfaltat. Nota 3

DJ 546D: Şerbăneşti (DJ 546A) – Floru (DJ 703) (noiembrie 2012): neasfaltat. Nota 3

DJ 546E: Teslui (DJ 546) – Corbu – Beria de Jos – Beria de Sus – Oporelu – Mieşti – Albeşti (DJ 703C) (octombrie 2012):

 • Teslui – Oporelu: stare bună, asfalt vechi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Mieşti – DJ 703C :neasfaltat. Nota 3

DJ 546F: Bălăneşti (DJ 546) – Izvoarele (DJ 653) (octombrie 2012): stare mediocră, plăci din beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 604: Limita Jud. Dolj – Bucinişu – Obârşia – Vişina Nouă – Vădastra – Cilieni (DJ 642) (octombrie 2012): sare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5

DJ 641: Caracal (DN 6) – Bondrea – Limita Jud. Dolj (octombrie 2012): stare acceptabilă (ultima porțiune neasfaltată), marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 642: Dobrosloveni (DN 64) – Resca – Hotărani – Ghimpaţi – Fărcaşele – Fărcaşu de Jos – Stoeneşti – Slăveni – Gostavăţu – Babiciu – Rudari – Scărişoara – Plăviceni – Jieni – Rusăneşti – Cilieni – Potlogeni – Ţia Mare – Doanca – Izbiceni – Giuvărăşti – Limita Jud. Teleorman (noiembrie 2012):

 • Dobrosloveni – Fărcaşu de Jos: stare acceptabilă, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Fărcaşu de Jos – DN 6 (Stoeneşti): neasfaltat. Nota 3
 • Stoeneşti – Limita Jud. Teleorman: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 642A: Băbiciu (DJ 642) – Traian – Vlădila – Rotunda (DJ 542A) (noiembrie 2012): stare bună (în Rotuunda neasfaltat), fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 643: DN 64 – Bobu – Osica de Jos – Ulmeţ – Dobrun – Chilii – Blaj – Rusăneştii de Sus – Mărgăriteşti – Racoviţa – Balş – Corbeni – Româna – Oboga – Călui – Iancu Jianu – Dobriceni – Limita Jud. Vâlcea (octombrie 2012):

 • DN 64 – Dobrun: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7
 • Dobrun – Chilii: stare mediocră, plăci din beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Chilii – Mărgăriteşti: neasfaltat. Nota 3
 • Mărgăriteşti – Balş: stare mediocră, plăci din beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Balş – Limita Jud. Vâlcea: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 643A: Balş (DN 65) – Baldovineşti – Băleasa – Găvăneşti – Gropşani – Vulpeni – Pescăreşti – Tabaci – Prisaca – Simniceni – Plopşorelu – Limita Jud. Dolj (septembrie 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 643C: Găvăneşti (DJ 643A) – Broşteni – Mardale – Horezu – Curţişoara – Dobrețu (noiembrie 2012):

 • Găvăneşti – Broşteni: stare mediocră, plăci din beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Broşteni – Mardale: neasfaltat. Nota 3
 • Mardale – Horezu: stare mediocră, plăci din beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Horezu – Curţişoara: neasfaltat. Nota 3
 • Curţişoara – Dobrețu: stare mediocră, plăci din beton, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 643E: Priseaca (DJ 643A) – Dobreţu – Iancu Jianu (DJ 643) (noiembrie 2012): stare proastă, alterneaza porțiunile neasfaltate cu cele cu gropi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 2,5

DJ 644: Vlăduleni (DN 64) – Osica de Sus – Şopârliţa – Pârscoveni – Olari – Brănet – Mirila – Leoteşti – Belgun – Bobiceşti – Comăneşti – Morunglav – Moruneşti – Cepari (DJ 677) (octombrie 2012):

 • Vlăduleni – Moruneşti: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7
 • Moruneşti – Cepari: neasfaltat. Nota 3

DJ 644A: Morunglav (DJ 644) – Ghioşani – Limita Jud. Vâlcea (octombrie 2012): neasfaltat. Nota 3

DJ 648: Limita Jud. Vâlcea – Trepteni – Vitomireşti (DJ 678B) (octombrie 2012): stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 648A: Limita Jud. Vâlcea – Barajul pe Olt (noiembrie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 651B: Limita Jud. Vâlcea – Preoteşti – Dobriceni (octombrie 2012): asfaltat doar în loc. Preoțești, apoi neasfaltat. Nota 3,5

DJ 653: Slatina (DJ 546) – Zorleasca – Recea – Bălteni – Perieţi – Mierleştii de Sus – Măgura – Cătanele – Moşteni – Schitu – Greci – Bărcăneşti – Vâlcele – Izvoare – Alimăneşti – Stoicăneşti – Crăciunei – Radomireşti – Poiana – Călineşti – Limita Jud. Teleorman (octombrie 2012):

 • Slatina – Alimăneşti: stare bună (după Măgura plăci de beton), fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Alimăneşti – Limita Jud. Teleorman: neasfaltat (asfaltat doar pe mici porțiuni, mai ales în interiorul localităților). Nota 3

DJ 657: Recea (DJ 653) – Valea Mare – Buiceşti – Priseaca – Săltăneşti – Poboru – Creţi – Profa – DN 67B (Chilia) (octombrie 2012):

 • Recea – Săltăneşti: stare acceptabilă, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6
 • Săltăneşti – Profa: neasfaltat. Nota 3
 • Profa – DN 67B: stare acceptabilă, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 657A: Spineni (DJ 703) – Cuza Vodă – Davideni – Profa – Chilia – Pielcani – Ciorica – Cândeleşti – Limita Jud. Argeş: nu avem date.

DJ 657B: Profa (DJ 657) – Mereni – Lăzăreşti – Bărăşti de Cepturi – Ciocăneşti – Chelbeşti – Vlaici – Cârstani – Coloneşti – Bărăşti – Mărunţei – Gueşti – Sârbii Măgura – Vităneşti (DJ 703) (octombrie 2012):

 • Profa – Bărăşti de Cepturi: neasfaltat. Nota 3
 • Bărăşti de Cepturi – Sârbii Măgura: stare bună în general, alternează porțiunile bune cu cele mediocre, marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Sârbii Măgura – Vităneşti: neasfaltat (asfaltată doar ultimii 3 km). Nota 3

DJ 657C: Mogoşeşti (DN 65) – Constantineşti (octombrie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 657D: DJ 703C – Bircii – Chiţeasca – Negreni – DJ 703C (Teiuş)

 • DJ 703C – Negreni: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7
 • Negreni – DJ 703C: neasfaltat. Nota 3

DJ 657E: Creţi (DJ 657) – Spineni (DJ 703) (octombrie 2012): neasfaltat. Nota 3

DJ 677: Limita Jud. Vâlcea – Cârlogani – Scorbura – Cepari – Cocorăşti – Arceşti – Pleşoiu – Salcia – Slătioara – Criva de Sus – Criva de Jos – Piatra – Piatra Olt (mai 2014): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5

DJ 677B: DJ 677 (Salcia) – Slatina (DN 65): nu avem date.

DJ 677C: Grădinari (DN 64) – Limita Jud. Vâlcea (octombrie 2012): neasfaltat până la trecerea la nivel cu calea ferată (aprox. 1 km), după care stare bună, amrcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 678: Câmpu Mare (DN 67B) – Limita Jud. Vâlcea (aprox. 5 km) (octombrie 2012): stare bună în prima parte, recent asfaltat, după care stare mediocră, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7 + Nota 5

DJ 678B: Dobroteasa (DN 67B) – Doneşti – Dejeşti – Stănuleasa – Vitomireşti – Butimanu – Limita Jud. Vâlcea (octombrie 2012):

 • Dobroteasa – Dejeşti: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7
 • Dejeşti – Limita Jud. Vâlcea: stare mediocră, asfalt vechi, peticit, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5

DJ 678E: Limita Jud. Vâlcea – Stănuleasa – Lăunele – Sâmbureşti – DN 67B (octombrie 2012):

 • Limita Jud. Vâlcea – Stănuleasa: neasfaltat. Nota 3
 • Stănuleasa – DN 67B: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 678F: Oteştii de Jos (DC 35) – Oteştii de Sus – Tufaru – Toneşti – Leleasca (DJ 703D) (octombrie 2012):

 • Oteştii de Jos – Oteştii de Sus: stare acceptabilă cu porțiuni recent asfaltate înspre final, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Oteştii de Sus – Leleasca: nu avem date.

DJ 678G: Limita Jud. Argeş – Sâmbureşti (octombrie 2012): neasfaltat. Nota 3

DJ 679: Limita Jud. Argeş – Tufeni – Stoborăşti – Barza – Ghimpeţenii Noi – Ghimpeţeni – Văleni – Seaca – Mihăeşti – Buşca – Limita Jud. Teleorman (octombrie 2012):

 • Limita Jud. Argeş – Ghimpeţeni: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Ghimpeţeni – Văleni: neasfaltat. Nota 3
 • Văleni – Limita Jud. Teleorman: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7

DJ 679B: Limita Jud. Teleorman – Mândra – Văleni (DJ 679) (octombrie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 703: Limita Jud. Argeş – Topana – Făgeţelu – Gruiu – Alunişu – Spineni – Vineţi – Bărbălăi – Tătuleşti – Optaşi – Vităneşti – Corbu – Burduleşti – Ciureşti – Icoana – Tufeni – Limita Jud. Teleorman (octombrie 2012):

 • Limita Jud. Argeş – Făgeţelu: stare mediocră, porțiuni cu gropi în prima parte, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5
 • Făgeţelu – Tătuleşti: stare acceptabilă, asfalt vechi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Tătuleşti – Icoana: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Icoana – Tufeni: neasfaltat. Nota 3
 • Tufeni – Limita Jud. Teleorman: stare mediocră (spre sfârșit asfaltat în stare bună), plăci de beton, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5

DJ 703B: Limita Jud. Argeş – Bărăştii de Vede – Ciocănești – Limita Jud. Argeş (octombrie 2012):

 • Limita Jud. Argeş – Ciocănești: stare bună, asfalt vechi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Ciocănești – Limita Jud. Argeş: neasfaltat. Nota 3

DJ 703C: Ciureşti (DJ 703) – Potcoava – Fălcoieni – Bălţaţi – Slobozia – Mărgineni – Piscani – Scorniceşti – Constantineşti – Rusciori – Poboru – Cornăţelu – Albeşti – Spătaru – Oteştii de Jos – Poganu (DJ 546) (octombrie 2012):

 • Ciureşti – Potcoava: stare proastă, gropi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5
 • Potcoava – Mărgineni: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5
 • Mărgineni – Poboru: stare proastă, peticit, denivelări, gropi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5
 • Poboru – Cornăţelu: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Cornăţelu – Poganu: stare proastă, peticit, denivelări, o porțiune de piatră cubică, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5

DJ 703D: Topana (DJ 703) – Leleasca – Afumaţi – Urşi – Cepeşti – Ibăneşti – Vineşti – Căzăneşti – Cucuieţi (DJ 546)

 • Topana – Urşi: stare mediocră spre proastă, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5
 • Urşi – Ibăneşti: neasfaltat. Nota 3
 • Ibăneşti – Cucuieţi: stare acceptabilă, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

Toate drepturile rezervate.

*Calificativele sunt acordate de către site-ul WorldWideRomania.com și sunt subiective. Datele oferite au caracter informativ și nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele schimbări survenite după publicarea acestora.