Județul Buzău

Județul Buzău

Drumurile naționale

DN  1B (E577): Limita Jud. Prahova – Ulmeni – Buzău (iulie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN  2 (E85): Limita Jud. Ialomiţa – Costeşti – Buzău – Râmnicu Sărat – Limita Jud. Vrancea (iulie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă și jumătate pe sens. Nota 8,5

DN  2B: Spătaru (DN 2) – C. A. Rosetti – Limita Jud. Brăila (iulie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN  2C: Costeşti (DN 2) – Smeeni – Pogoanele – Padina – Limita Jud. Ialomiţa (septembrie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN  10: Buzău (DN 2) – Berca – Pătârlagele – Nehoiu – Siriu – Limita Jud. Covasna: (iulie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DN  22: Râmnicu Sărat (DN 2) – Boldu – Limita Jud. Brăila (octombrie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

Drumurile județene

DJ 100H: Limita Jud. Prahova – Strezeni – Tisău – Pădurenii – Izvoru – Haleş – Valea Salciilor – Grăjdana – Mierea – Nişcov – Verneşti (DN 10) (iulie 2012): stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DJ 102B: Limita Jud. Prahova – Zeletin – Bâscenii de Sus – Calvini – Bâscenii de Jos – Gura Bâscei (DN 10) (iulie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 102C: Limita Jud. Prahova – Buda – Crăciuneşti – Scărişoara – Cislău (DN 10) (septembrie 2012): neasfaltat. Nota 3

DJ 102F: DN 10 (Sătuc) – Berca – Joseni – Policiori – Scorţoasa – Gura Văii – Căneşti – Chiliile – Mânzăleşti (DJ 203K) (iulie 2012):

 • DN 10 – Căneşti: stare proastă, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5
 • Căneşti – Mânzăleşti: neasfaltat. Nota 3

DJ 102H: Limita Jud. Prahova – Amaru – Cotorca – Satu Nou – Limita Jud.Ialomiţa (august 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 102L: Limita Jud. Prahova – Chiojdu – Lera – Corbu – Cătina – Bâscenii de Sus (DJ 102B) (august 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 103P: în Chiojdu (DJ 102L), în Nehoiu (DN 10) (iulie 2012): stare bună, marcaje în Chiojdu, fără marcaje în Chiojdu, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 103R: Scorţeanca (DJ 102H) – Vintileanca – Gageni – Greceanca (DJ 205) (iulie 2012):

 • Scorţeanca – Vintileanca: neasfaltat. Nota 3
 • Vintileanca – Greceanca: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 104N: Finţeşti (DJ 205) – Limita Jud. Prahova: nu avem date.

DJ 202: Râmnicu Sărat – Puestii de Sus – Puieştii de Jos – Nicoleşti – Dăscăleşti – Limita Jud. Vrancea (octombrie 2012): stare acceptabilă, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 202C: Puieştii de Jos (DJ 202) – Limita Jud. Vrancea (iulie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 202F: DJ 202 – Limita Jud. Vrancea (septembrie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 203: Râmnicu Sărat (DJ 203A) – Zidurile – Bălăceanu – Limita Jud. Brăila (iulie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 203A: Podu Muncii (DJ 203K) – Câmpulungeanca – Mărgăriteşti – Batogu – Murgeşti – Livada – Grebanu – Plevna – Valea Râmnicului – Rubla – Sălcioara – Ghergheasa – Stăvărăşti – Limita Jud. Brăila (iulie 2012):

 • Podu Muncii – Mărgăriteşti: neasfaltat. Nota 3
 • Mărgăriteşti – Ghergheasa: stare acceptabilă, porțiuni peticite, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Ghergheasa – Limita Jud. Brăila: neasfaltat. Nota 3

DJ 203C: Pogoanele (DJ 203I) – Brădeanu – Florica – Satu Nou – Colțăneni – Mărgineanu – Lunca – Movila Banului – Clondiru – Sărata – Pietroasele (august 2012):

 • Pogoanele – Florica: neasfaltat. Nota 3
 • Florica – Satu Nou: stare acceptabilă, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Satu Nou – Colțăneni: neasfaltat. Nota 3
 • Colțăneni – Mărgineanu: stare foarte bună, covor asfaltic proaspăt turnat, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 8
 • Mărgineanu – Sărata: neasfaltat. Nota 3
 • Sărata – Pietroasele: stare foarte bună, covor asfaltic proaspăt turnat, marcaje, o bandă pe sens. Nota 8

DJ 203D: Scutelnici (DJ 203I) – Mitropolia – Brădeanu – Smeeni – Maxenu – Ţinteşti – Buzău (DN 2B) (august 2012): stare acceptabilă (înainte de Brădeanu gropi foarte mari), fără marcaje sau marcaje șterse, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 203E: Padina – Ruşeţu (DJ 203) (iulie 2012): stare acceptabilă, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 203G: Costeşti (DN 2) – Pietrosu – Stâlpu – Merei – Sărata Monteoru – Leiculeşti – Haleş – Măgura (DN 10) (iulie 2012):

 • Costeşti – Merei: stare proastă, gropi, denivelări, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5
 • Merei – Sărata Monteoru: stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5
 • Sărata Monteoru – DJ 100H: neasfaltat. Nota 3
 • Haleş – Măgura: stare bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5

DJ 203H: Râmnicu Sărat (DN 2) – Poşta – Topliceni – Răduceşti – Băbeni – Deduleşti – Buda – Alexandru Odobescu – Limita Jud. Vrancea (iulie 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 203I: Cilibia (DN 2B) – Gara Cilibia – Caragele – Pogoanele – Satu Nou – Limita Jud. Ialomiţa (august 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 203K: DJ 203 (Limita Jud. Brăila) – Robeasca – Găvăneşti – Săgeata – Vadu Paşii – Băjani – Mărăcineni – Săpoca – Cernăteşti – Manasia – Aldeni – Beceni – Petrăcheşti – Sârbeşti – Vintilă Vodă – Mânzăleşti – Lopătari – Pestrițu – Nehoiaşu (DN 10) (septembrie 2012):

 • Limita Jud. Brăila – Mărăcineni: stare bună, peticit, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5
 • Mărăcineni – Pestrițu: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Pestrițu – Gura Teghii: neasfaltat. Nota 3
 • Gura Teghii – Nehoiașu: stare acceptabilă, fără  marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 203L: Săpoca (DJ 203K) – Valea Nucului – Pleşcoi – Pleşeşti – Berca – Răteşti – Cojanu – Robeşti – Pârscov – Lunca Frumoasa – Trestia – Cozieni – Bălăneşti – Izvoarele – Bozioru – Valea Fântânei – Brăeşti – DJ 203K (iulie 2012):

 • Săpoca – Bozioru: stare acceptabilă, fără  marcaje, o bandă pe sens. Nota 5
 • Bozioru – DJ 203K: neasfaltat. Nota 3

DJ 203M: CA Rossetti (DN 2B) – Bălteni – Lunca – DJ 203N (august 2012):

 • CA Rossetti – Lunca: neasfaltat. Nota 3
 • Lunca – DJ 203N: stare acceptabilă, fără  marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 203N: Limita Jud. Brăila – Ruşeţu – Limita Jud. Brăila (iulie 2012): stare acceptabilă, fără  marcaje, o bandă pe sens. Nota 5,5

DJ 204C: Limita Jud. Vrancea – Şindrila – Bisoca – Săruleşti – Vintilă Vodă (DJ 203K) (august 2012):

 • Limita Jud. Vrancea – până după Bisoca: neasfaltat. Nota 3
 • Bisoca – Vintilă Vodă: stare proastă, gropi, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5

DJ 204M: Mânzăleşti (DJ 203K) – Poiana Vâlcului – Jgheab – Plavăţu – Lopătăreasa: nu avem date.

DJ 205: Verneşti (DN 10) – Zoreşti – Ciobănoaia – Merei – Dealul Viei – Pietroasele – Greceanca – Breaza – Năeni – Finţeşti – DN 1B (Săhăteni) (iulie 2012):

 • Verneşti – Pietroasele: stare foarte bună, marcaje, o bandă pe sens. Nota 7,5
 • Pietroasele – Finţeşti: stare acceptabilă, porțiuni cu gropi, peticit, fără  marcaje, o bandă pe sens. Nota 5
 • Finţeşti – DN 1-. Neasfaltat. Nota 3

DJ 214A: Caragele (DJ 203I) – Luciu – Largu – Scărlăteşti – Ruşeţu (august 2012): stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6

DJ 215A: Izvorul Dulce (DJ 203K) – Blăjani – Soreşti – Zilişteanca (DN 2) (iulie 2012):

 • Izvorul Dulce – Blăjani: neasfaltat. Nota 3
 • Blăjani – Soreşti: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6
 • Soreşti – Zilişteanca: stare proastă, plăci de beton, gropi, denivelări, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 4,5

DJ 216: DN 22 – Lunca – Măcrina – Nicoleşti (DJ 202) (octombrie 2012):

 • DN 22 – Măcrina: neasfaltat. Nota 3
 • Măcrina – Nicoleşti: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5

DJ 220: Boldu (DN 22) – Ghergheasa – Bălăceanu – Roşioru – Cochirleanca – Boboc – Gara Bobocu – Poşta Câlnău – Sudiţi – Fundeni – Zărneşti – Răcoviţeni – Murgeşti – Batogu – Pardoşi – Buda – Valea Largă – Valea Sălciei – Săruleşti (DJ 204C) (septembrie 2012):

 • Boldu – Ghergheasa: stare bună, fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Ghergheasa – Bălăceanu: neasfaltat. Nota 3
 • Bălăceanu – Murgeşti: stare bună, marcaje ușor șterse sau fără marcaje, o bandă pe sens. Nota 6,5
 • Murgeşti – Săruleşti: neasfaltat. Nota 3

Toate drepturile rezervate.

*Calificativele sunt acordate de către site-ul WorldWideRomania.com și sunt subiective. Datele oferite au caracter informativ și nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele schimbări survenite după publicarea acestora.