... ...

Latinizarea limbii dace – un basm de adormit lingviştii

dacia romana (1)

Dumitru Badilă, 2008

Avertisment

Pentru cei care iubesc atât de mult mitul latinizării limbii dace şi pentru care dărâmarea acestei poveşti ar fi o imensă tragedie psihică le recomand să nu citească acest material.

Dogma oficială, pe care toţi am învăţat-o, afirmă că după cucerirea romană din 106 e. n. şi până la retragerea aureliană din 275 e. n. limba dacă a dispărut, din ea rămânând aproximativ 150 cuvinte.

Întrebarea pe care mi-am pus-o când am început să studiez acest domeniu a fost următoarea:

Cum a fost posibil, să existe o limbă română unitară pe un teritoriu atât de întins (România plus Basarabia şi Bucovina), în condiţiile în care administrativ, acest teritoriu nu a fost unit decât în timpul lui Burebista şi Decebal, aproximativ 86 de ani, la 1600 e. n. timp de un an sub stăpânirea lui Mihai Viteazul şi apoi de la 1859 cînd a fost prima Unire­­­­?

Răspunsul oficial nu oferă nici un fel de argumentaţie, este ca în Biblie ­­„Crede şi nu cerceta” ba chiar punerea în discuţie a acestei probleme este privită ca o erezie majoră.
O explicaţie a acestei intransigenţe poate veni din secolul XVIII când ne străduiam să ne afirmăm anterioritatea pe acest pământ faţă de maghiarii din stepe şi cum legăturile noastre cu civilizaţia romană erau greu de discutat, am creat această teorie pe care în entuziasmul general patriotic a fost greu să mai poată fi analizată lucid.

Revenind la întrebarea iniţială:

Este posibil ca în 169 de ani romanii să fi schimbat limba unui întreg popor, aceasta să ramână unitară, şi să reuşească să o schimbe chiar în regiuni pe care nu le-au stăpânit niciodată?

Pentru a putea răspunde la această întrebare trebuie să luăm în calcul toate argumentele şi să verificăm toate ipotezele.

O astfel de ipoteză ar fi că civilizaţia geto-dacă ar fi fost atât de înapoiată cultural şi lingvistic, încât atunci când i-au cucerit romanii, geto-dacii ar fi trecut în masă la latinitate, ca și cum de abia ar fi aşteptat să scape de limba cu care s-au născut.

Să vedem dacă datele pe care le avem ne pot permite această ipoteză.

Spaţiul carpato-danubiano-pontic a fost locuit neîntrerupt (o atestă istoria oficială) de peste 600.000 de ani, din paleolitic şi există chiar dovezi neverificate foarte bine, că acest spațiu ar fi fost unul din locurile de antropogeneză (omul de la Bugiulești, un australopitec,) unde s-a născut „Omul”.

Clima, relieful şi existenţa depozitelor de sare la suprafaţă au fost argumente foarte puternice ale locuirii omului în acest spaţiu.

Importanţa sării pentru existenţa vieţii este adesea uitată deşi în condiţii de efort prelungit, prin transpiraţie se pierd săruri care sunt indispensabile funcţionării normale a celulei, şi supravieţuirii. În sare se conservau alimentele, cu sare se argăseau pieile, iar suplimentul de sare pentru animalele domestice era vital. Se pare că „salariul” provine din salis=sare (latină) şi că în cantitaţi de sare erau plătiţi soldaţii romani la început. Ocna Sibiului are urme de locuire permanentă din paleolitic și până în prezent.

Masivele de sare din spaţiul acesta erau singurele surse exploatabile la suprafaţă, din Europa începuturilor. S-au creat adevărate drumuri ale sării care brăzdau continentul, așa cum mai târziu a fost „Drumul Mătăsii”.

În acest spaţiu a apărut prima scriere cunoscută, mai veche cu 1.000 de ani decât cea de la Sumer, și anume scrierea pictografică de pe tabliţele de la Tărtăria care a apărut [„curând după jumătatea mileniului al VI-lea și a fost folosită continuu timp de un mileniu și jumătate în epoca cuprului din Europa central-răsăriteană între 5.500 și 4.000 î.e.n.. Este acum cert că scrierea veche europeană este mult mai veche decât cea sumeriană”].

Am citat din Marija Gimbutas – Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici Ed. Lucreţius 1997 pag. 37.

În zona Porţilor de Fier s-a descoperit în 1965 unul dintre cele mai vechi oraşe din lume, și anume Lepenski Vir în zona Serbiei și Schela Cladovei în zona românească a cărui datare arată o vechime de 10.500 ani, din vremurile de după Potop, dacă ar fi să credem Biblia. (Marija Gimbutas pag.53.).

Am ales referinţele din „Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici” a Marijei Gimbutas deoarece aceasta a fost o autoritate în materie, fiind profesor de arheologie europeană cu specializarea în neolitic la Universitatea din Los Angeles între anii 1965-1995 şi de origine lituaniană, deci nu poate fi banuită de simpatii proromâne.

Culturile neolitice, Cucuteni, Hamangia, Boian, Petreşti, Gumelniţa atestă o locuire foarte intensă şi o tehnologie destul de avansată. Când spunem neolitic ne gândim imediat la epoca pietrei şlefuite, deci o piatră nu cioplită ca în paleolitic, ci puţin mai finisată, dar tot în epoca pietrei erau.

Fals. Acum 7000 de ani în civilizaţia Gumelniţa se prelucra aurul şi se făceau bijuterii din el. Arta ajunsese la un rafinament pe care cu greu ni-l putem imagina.

cap gumelnitaAcest cap de copil nu este o operă pierdută a lui Brâncuş, ci al unui artist din cultura Gumelniţa.

Sistemul de construcţie al caselor pe structură de lemn şi apoi acoperită cu pământ (care are certe calitaţi izolante) mai există și azi la 60-70% din locuinţele construite în România (se observă foarte bine la inundaţii), atunci a fost inventat.

Toate au culminat cu formarea imperiului lui Burebista. Aceste teritorii au fost unite sub o singură administraţie şi au format o entitate puternică privită cu teamă chiar de romani.

Limitele imperiului sunt prezentate mai josconform Atlasului istorico-geografic editat de Academia Română. Se poate observa că ajungea până la Viena şi chiar până la Praga.

dacia-burebista
Făcând o sinteză până în acest moment istoric putem spune că pe acest teritoriu a luat naştere una dintre cele mai vechi civilizaţii care cunoştea scrierea cu 1.000 de ani înainte de Sumer, care avea o tehnologie avansată şi o putere militară destul de mare.

Era Imperiul Roman superior Civilizaţiei dace?

La capitolul tehnologie, organizare, evident da pentru că altfel nu ar fi reuşit sa ne învingă.

Dar în timp ce la Roma erau o mulţime de zei și zeiţe (religie politeistă), dacii nu aveau decât un singur zeu (monoteişti), Zalmoxis. (Herodot).

În timp ce Imperiul Roman era sclavagist, iar culmea ororii sclavagismului erau luptele de gladiatori când cetăţenii romani respectabili se bucurau şi erau cuprinşi de emoţii estetice la vederea şuvoaielor de sânge ce curgeau din trupul gladiatorilor ucişi, în Dacia nu se întâmpla nimic similar, iar dacă au existat sclavi, aceştia erau extrem de puţini.

Dacii au avut cea mai completă doctrină medicală care este şi astăzi superioară medicinii moderne, unitatea între trup şi spirit şi vindecarea întregului.

„ […] Dar Zalmoxis, adăuga el, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie să încercăm a îngriji ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit neţinându-se seama de corp, tot astfel medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli (anume) pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă. Căci, zicea el, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său, vin de la suflet şi de acolo curg (ca dintr-un izvor) ca de la cap la ochi. Trebuie deci, în primul rând, să tamăduim izvorul răului ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului.”
Platon, Carmide ( Platon 428-347 î.e.n.)

Deci era Imperiul Roman, superior moral, filosofic, religios? Cu siguranţă NU.

Am putea face o paralelă între Imperiul Mongol şi China sau mai în zilele noastre, între SUA şi India sau China să zicem. Cam aceasta era diferenţa între Dacia şi Imperiul Roman.

După moartea lui Burebista, imperiul s-a dezmembrat, şi apoi în faţa pericolului roman o parte din teritorii s-au reunit sub conducerea lui Decebal. Romanii au cucerit Dacia în 106, dar ei au stăpânit efectiv din imperiul lui Burebista doar aproximativ 1/5 (vezi harta de mai jos). Centrul stăpânirii romane (în roşu pe hartă) a fost pe munţii Apuseni pentru că pe ei aurul dacilor îi interesa şi nimic altceva.

Romanii au cucerit Dacia pentru că altfel Imperiul era în faliment şi atât de mult s-au bucurat că ne-au cucerit încât s-au distrat 123 de zile (cea mai lungă petrecere din istoria omenirii, evident cu gladiatori daci).

dacia romana


Comparând zona de stapânire romană cu suprafața celor două state de limba română, (harta României și a Republicii Moldova de sus) observăm că logic este aproape imposibil să acceptăm varianta înlocuirii limbii dace cu limba latină pe un asemenea teritoriu în condiţiile unei stăpâniri romane atât de puţin întinsă. Dacă ar fi să acceptăm teoria latinităţii pe un asemenea teritoriu privind harta, am putea deduce că limba română vorbită în aria în care au stăpânit romanii ar trebui sa fie mult mai curată, în orice caz mai aproape de latină decât cea din Bucovina de exemplu. În realitate însă, nu există diferenţe semnificative.

Dar să presupunem totuşi că dogma latinizării este adevarată. Au venit romanii în 106 şi au început o campanie de latinizare a dacilor. Mii de învăţători romani şi-au încălţat sandalele, au luat toiegele, tăbliţele de scris şi translatorii, care trebuia să le asigure înţelegerea cu populația dacă şi au început latinizarea. Populaţia în acele vremuri era o populaţie de păstori, de vânători şi agricultori, iar aceştia trebuia să fie găsiţi, convinşi prin translatori de importanţa studiului limbii latine şi convinşi în primul rând de cât de buni sunt romanii sau de avantajele vorbirii în limba latină, iar în final aceştia nu ar mai fi denumit pădurea sub numele de „pădure”, ci „silva” sau în loc de tata ar fi spus „pater”.

Ce ar fi câştigat dacii din această învaţare a limbii latine? Probabil favoruri de la stăpânitorii romani, mândria de a vorbi limba celui mai mare imperiu al lumii care-i cucerise şi posibilitatea de a vizita Roma fară translator.

Ce ar fi câştigat romanii? Probabil mulţumirea sufletească a faptului că limba latină este vorbită de mult mai multă lume şi că aici, la margine de imperiu, se simţeau ca pe străzile Romei.

Ar mai fi o problemă. Media de vârstă fiind în vremurile acelea mult mai mică decât astăzi, trebuia ca această campanie să fie facută foarte rapid pentru ca subiecţii să apuce să-şi înveţe urmaşii latineşte.

Ce costuri ar fi avut această campanie pentru romani? Probabil uriaşe deoarece trebuie luat în calcul şi că trebuia asigurată protecţia acestor misionari ai latinităţii, ei ajungînd în zone în care se vorbea limba dacă, dar stăpânirea romană nu era privită cu simpatie dovadă şi desele rascoalele ale dacilor din zona ocupată.

Vorbesc romanii în documentele lor de o operaţiune de o anvergură aşa de mare ce ar fi necesitat costuri uriaşe? Au ajuns romanii în Bucovina şi Basarabia mai mult decât cu misiuni comerciale? Din câte ştim noi, nu. Care ar putea fi explicaţia că totuşi acolo se vorbeşte româneşte? O explicaţie a fost că în timp, dacii care au fost latinizaţi de romani au luat la rândul lor toiagul şi tăbliţele şi s-au apucat să-i latinizeze ei pe dacii rămaşi neaoşi. Este o ipoteză. Este aceasta credibilă? Dogma spune că da.

Este acest proces de schimbare a limbii unui popor într-o perioadă scurtă de timp (la nivel istoric) frecvent în istorie?

Din câte ştim, până în prezent nu s-a mai întâmplat nicăieri aşa ceva.

Interesant este că romanii nu au putut să latinizeze nici măcar Peninsula Italică, deşi au avut la dispoziţie din 753 î.e.n. când s-a înfiinţat Roma (după legende) şi până în prezent (2750 de ani). Dacă ar fi latinizat-o atunci, în Italia nu ar exista dialecte şi ar exista o unitate de limbă mult mai puternică decât în România fiindcă romanii au avut la dispoziţie mult mai mult timp. Şi totuşi, în Italia sunt aproximativ 1500 de dialecte!

De ce au vrut romanii să ne latinizeze numai pe noi deşi până la noi au mai cucerit o mulţime de popoare, şi lor nu le-au schimbat limba, (au stăpânit în Anglia 400 de ani, Siria şi tot litoralul mediteranean sute de ani, Armenia, Georgia, toată Asia Mică, Malta 1000 de ani) ramâne un mare mister al antichităţii la a cărui dezlegare chemăm toti lingviştii români care susţin teoria latinizării.

Interesele cuceritorilor dintotdeauna au fost de a obţine cât mai multe bogăţii din teritoriile stăpânite, iar pentru aceasta nu aveau nevoie decât de câţiva translatori care să aducă la cunoştiinţa băştinaşilor poruncile şi cererile stăpânitorilor (vite, cereale, fecioare, alte produse).

Schimbarea limbii unei populaţii, schimbarea compoziţiei etnice a unei populaţii se produce doar în perioada modernă când se pune problema justificării stăpânirii unui teritoriu cu alte argumente decât argumentul forţei. În perioada modernă, maghiarii au stăpânit 600 de ani în Transilvania, nu 169 ca romanii, și în ciuda faptului că au făcut tot ce le-a stat în putinţă, tot nu au reuşit să-i facă pe ardeleni să-şi uite limba şi să vorbească doar maghiara.

Dacă totuşi romanii nu ne-au latinizat atunci, cum de există o asemănare atât de mare între limba româna şi italiană? Există dovezi conform cărora limba română este o limbă foarte veche şi anume este indo-europeană comună care era deja cristalizată la venirea romanilor. Dacă vom compara aria de vorbire actuală a limbii române cu vatra geto-dacică (fig.1 si fig.3) observăm o suprapunere perfectă care după părerea noastră nu este deloc întâmplătoare, comparaţie care vine în sprijinul afirmaţiei că limba dacilor era deja formată când ne-au cucerit romanii, iar influenţele pe care le-a suferit mai târziu au fost nesemnificative.

Întemeierea Romei s-a produs la 753 î.e.n. (din legende) şi s-a făcut de către troianul (neam tracic) Eneas care după distrugerea Troiei de către greci s-a stabilit în Peninsula Italică şi a întemeiat Roma.

Putem emite ipoteza care este susţinută de unele dovezi că Troia a fost înfiinţata de un popor care a migrat din Carpaţi şi care vorbea limba dacă. În 106 când romanii au cucerit Dacia practic s-au reîntors pe meleagurile de unde au plecat la o distanţa de 1.000 de ani, dar acum în calitate de cuceritori. Există de asemenea mărturii ale unor istorici antici cum că din spaţiul românesc au migrat către peninsula Italică mai multe populaţii într-o perioadă cuprinsă între anii 3000 î.e.n. şi 1000 î.e.n.

O ipoteză disperată care încearcă să susţină dogma oficială este că romanii, fiind o civilizaţie superioară tehnic, militar, administrativ, juridic, i-au făcut pe băștinași să preia din limba latină termeni din respectivele domenii, iar aceștia (băștinașii) ar fi preluat întreaga limbă latină. Aceasta ar fi ca şi cum în zilele noastre, preluând termenii de „internet”, „computer” sau„briefing” am începe să spunem în loc de mamă „mother” sau „father” în loc de tată. Este evident o aberaţie fiindcă este logic să preiei termeni noi (sau chiar sa înveţi o limbă nouă) pentru care nu ai corespondenţi, dar nu este logic să schimbi mii de cuvinte (sau toată limba) doar de dragul unor termeni noi.

Se vorbeşte foarte intens despre armonia care există între populaţia dacă şi romanii cei civilizatori şi despre osmoza care s-a făcut între cele două populaţii. Nimic mai fals. Din analiza cimitirelor din perioada romană, după riturile de înmormîntare se constată diferenţierea netă între localnici şi ocupanţi, ale căror morminte erau separate ca dispunere în cimitir, mormintele localnicilor fiind foarte sărace, iar ale stăpânitorilor foarte bogate. Practic autohtonii erau sărăciţi la maximum, în timp ce cuceritorii trăiau în lux şi bogăţie, ceea ce este absolut logic în orice perioadă şi mai ales în antichitate. Este greu de crezut că asupriţii ar fi nutrit o dragoste neţărmurită faţă de asupritori în aşa fel încât să-şi schimbe limba şi obiceiurile.

Se vorbeşte la fel de mult despre frumuseţea femeilor dace şi cum în timp prin căsătorii mixte s-a creat poporul român. De abia în jurul anului 212 edictul împăratului roman Septimius Severus legalizează căsătoriile între soldaţii romani şi frumoasele autohtone. Pare cam scurt (55 de ani!) timpul de osmoză şi de formare a poporului român. Existau şi cutume foarte puternice care îngreunau amestecul cu ocupanţii, care au ajuns până în zilele noastre sub forma expresiei „Să nu-ţi strici sângele”, să nu te amesteci cu străinii, iar cine a trăit la ţară ştie că şi acum există o rezistență şi o neîncredere faţă de străini (venetici) chiar dacă vin din satul vecin. A existat o lege din anul 1767 care stabilea izgonirea din ţară şi confiscarea averii în cazul căsătoriei cu străinii (Paul Lazăr Tonciulescu).

Singura explicaţie logică este că limba română era puternic cristalizată la venirea romanilor. Era imposibil ca în 169 de ani, romanii să fi schimbat complet o limbă, iar aceasta să dăinuie neschimbată aproape 1.800 de ani până la 1859 când teritoriile româneşti încep să fie reunite sub o administraţie unică.

Dacă totuşi procesul de latinizare a existat, acesta desfide orice logică, orice date istorice, orice experienţă a altor popoare şi face din istorie o povestire ştiinţifico – fantastică (deşi povestirile S.F. bune au logică!).

Singura ipoteză care ar mai putea fi luată în calcul poate fi doar o intervenţie Divină directă, dar eu cred că Dumnezeu avea alte treburi mai importante de făcut decât să-i înveţe pe daci limba latină .

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. MARIJA GIMBUTAS, Civilizaţia Marii Zeiţe şi sosirea cavalerilor războinici, Ed. Lucreţius, 1997

2. GABRIEL GHEORGHE, Sarea Carpatică – criteriu pentru regândirea istoriei, Revista Munţii Carpaţi nr. 16, 1999

3. GETICA, nr. 1-2 și 3-4, Ed. Gândirea, 1992

4. ROMÂNIA, atlas istorico-geografic, Ed. Academiei Române, 1996

5. IORDACHE MOLDOVEANU, Dacii vorbesc

6. BALAS MOLDOVEANU, Introducere în tracologie, Ed. Semne, 1999

7. G.D. ISCRU, Naţiunea matcă din spaţiul Carpato – Danubiano-Balcanic, Casa de editura şi librărie „Nicolae Bălcescu”, 1998

8.PAUL LAZĂR TONCIULESCU, Impactul Romei asupra Daciei, Ed. Miracol, 1997

9.ELIE DULCU, Românii, o antichitate arhaică, Ed. Luana, 1998

10. ALEXANDRU BADEA, Începuturi româneşti, Ed. Enciclopedică, 2001

Comentarii

Am scris acest material în anul 2000 şi nu am nici o pretenţie de primordialitatea ideii. Majoritatea argumentelor erau cunoscute şi acceptate în cadrul Societăţii Getica al cărei membru eram. Singurul argument nou pe care nu l-am găsit nicăieri este argumentul vizual, suprapunerea mentală a hărților cu imperiul lui Burebista, stapânirea romană şi harta cu cele 2 state de limba română şi care cred eu că este un argument foarte puternic în sprijinul ideii de păstrare a limbii dace.

Am folosit în primul rând argumente logice şi mai puţin tehnice deoarece mă adresez mai ales omului obişnuit care este deschis şi mai puţin specialistului, care a construit demult o fortăreaţă în jurul dogmei latinităţii, iar ca eu să aştept acum, să o dărâme el cu mâna lui ar fi o aşteptare mult prea mare.

Pentru specialişti sau pentru cei cărora le-am zdruncinat un pic credinţele şi vor argumente tehnice le recomand cu cea mai mare căldură cartea „Începuturi româneşti” scrisă de un specialist, istoric reputat, Alexandru Badea şi care demolează piatră cu piatră dogma latinităţii cu argumente ce nu pot fi combătute.

De aceea, această carte a fost trecută sub tăcere pentru că, neavând argumente cu care să fie combatută, politica a fost de ignorare pentru că sigur „dacă nu vorbim de ea înseamna că nu există”.

Din nefericire, din 2000 şi până acum nu s-a schimbat absolut nimic, nu s-a zdruncinat nici măcar o pietricică din mitul latinităţii. Dar cine ştie…

loading...

26 comments on “Latinizarea limbii dace – un basm de adormit lingviştii

 1. nu sunt expert in Istorie,insa aca Rusii au influentat atat de mult Republica Moldova, prin dezradacinare, gulaguri, incat sa zica peste 50 % ca sunt rusi, in 50 ani, de ce nu ar fi facut la fel romanii in sute de ani… nu uita ca in 15 ani romanii vorbesc italiana si cand se intorc in tara, cu accent italic…. sic!

  • vladutz7 says:

   Pentru că românii care pleacă în Italia pleacă de bună voie, iar faptul că vorbesc limba maternă cu accent italian este o prostie din partea lor și așa ei se cred mai interesanți, pe când dacii s-au împotrivit latinizării și civilizației romane. Iar comparația cu Republica Moldova nu își are locul. Într-adevăr, nu sunteți expert în istorie, dar cât trăim învățăm 🙂

   • eu says:

    absolut de acord cu primul comentariu. Comparatia este relevanta. Nu vreau sa combat in intregime ideea articolului de mai sus, insa nu aveti dreptate sa spuneti ca “Este acest proces de schimbare a limbii unui popor într-o perioadă scurtă de timp (la nivel istoric) frecvent în istorie? Din câte ştim, până în prezent nu s-a mai întâmplat nicăieri aşa ceva.” S-a intamplat, in Rep. Moldova, unde in decurs de 50 de ani limba romana a devenit incomprensibilia pentru cei din Romania. Mas-media si tehnologiile moderne au grabit acest proces, insa nu au fost singurul sau principalul factor. Ati dat doar exemple care va convin, gen ca maghiarii nu au reusit sa schimbe limba Transilvaniei, insa uitati de Basarabia 😉

   • Balan Vasile says:

    este adevarat dar moldovenii vorbesc ambele limbi! de ce romanii din apuseni nu vorbesv latina?

  • degusica says:

   o parte dintre Romanii vorbesc ruseste in conditiile in care toti vecinii lor sint slavi ,dar si asa,nu au reusit sa ne invete si pe noi,cei liberi,sa vorbim ruseste.iar moldovenii vorbesc practic doua limbi.nu au trecut de la o limba la alta.

  • Cristian Raileanu says:

   Daca nu esti expert nu da date eronate. Aproape toti din Republica Moldova isi spun moldoveni, indiferent de ce limba vorbesc. Din vorbitorii de romana, care reprezinta marea majoritate, majoritatea din ei se considera romani. Dezradacinarea multor oameni e din cauza nivelului slab de educatie si spalarea pe creier cauzate de Uniunea Sovietica. Sa nu uitam de colonistii rusi adusi pe teritoriul acesta dupa 1812. Stiu toti cat de mult a tampit acest imperiu lumea ideologiile lui.
   Cat despre viitor, aici te inseli cel mai tare. Romanii vor domina Republica Moldova, nu avem cum sa fim condusi de un popor de mana a 2-a ca Rusii! All Heil Romania !

 2. Dan says:

  Scrie si pe Wikipedia ca latinii au migrat catre Peninsula Italica de la gurile Dunarii, deci iata, se accepta influenta limbii dace asupra latinei.

 3. Mihai says:

  Da, argumente solide şi sunt de acord cu ele.

  Din cu totul alt motiv scriu acest comentariu… în Biblie nu scrie NICĂIERI “crede şi nu cerceta”, ci, la un moment dat, “cere şi ţi se va da, caută şi vei găsi”. Această expresie, despre care se face referire în articol, este de fapt invenţia bisericii catolice, care, tocmai, nu vroia ca oamenii să citească Biblia şi să descopere că Vaticanul n-o respectă în multe linii.

  Dacă tot vrem să respectăm adevărul, hai s-o facem până la capăt.

 4. Sa incep cu faptul ca nu sunt neaparat atasata intr-un fel de teoria latinizarii dacilor la fel cum pot sa ma intreb ce l-a facut pe Stefan si mare si sfant. Cred ca articolul prezinta macar idei pentru o gandire critica cu privire la cum s-a scris si se scrie istoria in general in Romania. Ca limba daca era limba indo-europeana, la fel ca si latina, s-a stabilit deja si cred ca ar fi normal sa gasim asemanari inca dinaintea cuceririi partiale a teritoriului dac. Acest lucru ar fi putut fi vazut ca o oportunitate pentru comunicare in forme simple de comert si alte schimburi. Generalizari de genul “dacii s-au impotrivit” nu iau in considerare faptul ca unitatea de guvernare a unei societati este des contestata de actiunile si nevoile indivizilor si asta se intampla mai mult sau mai putin in orice perioada istorica.

  Ar mai fi rolul femeior (asta presupunand ca romanii–si dacii–ar fi fost toti heterosexuali ceea ce stim ca ar fi o eroare considerand dovezile istorice) si relatiile intime dintre romani si daci. Faptul ca nu a fost legalizata casatoria pana mai tarziu nu inseamna ca nu au existat relatii. Ba chiar dovedeste ca era nevoie de o metoda legala de a documenta si controla relatii deja existente. Si daca nu erau acceptate de “bastinasi” tot nu dovedeste ca nu s-au intamplat;

  Nu se stiu prea multe despre cum ar fi latinizat romanii limba daca si ce metode au folosit dar sunt convinsa ca nu ar fi abordat asta in masa cu adultii “bastinasi.” Imi imaginez mai mult o campanie pentru copiii acestora considerand mai ales ca viata era mult mai scurta pe atunci :). Bineinteles ca astea sunt speculatii dar de ce n-ar fi posibil? Sunt destule cazuri in istorie, nu? Plus ca eu traiam cu impresia (ar putea fi eronata) ca Dacia ar fi fost pentru romani un fel de “settler colony” spre deosebire de alte locuri unde duceau doar campanii pentru resurse. Si in cazul asta s-ar aplica alte moduri de guvernare si interactiune cu “bastinasii.”

  Diferente intre limba romana din Bucovina si cea din teritoriul cucerit de romani sunt destule considerand trecerea timpului si astea se observa mai mult culegand regionalisme in zone rurale. Ce m-a intrigat pe mine la explicatia dumneavoastra in ceea ce priveste uniformitatea limbii romane moderne este ca ignora toate campaniile de standardizare a limbii din ultimele secole. Ar trebui dovedit ca o limba vorbita de taranul sau ciobanul de rand de acum cateva secole era mai mult sau mai putin daca sau latina si asta ar fi greu considerand ca nu s-ar gasi dovezi scrise…cred. Ceea ce ma duce cu gandul ca poate daca noastra dulce ar fi avut sanse mai mari…daca ar fi fost scrisa…sau poate a fost? Se folosea un alfabet anume? Daca nu, cat de superioara era aceasta cultura pentru ca nasterea scrisului e unul din criteriile cheie folosite pentru a dovedi superioritatea unui popor. Nu spun ca e neaparat corect dar este un criteriu pe care inca il folosim.

  S-ar putea spune multe dar ma opresc aici cu o ultima nota. E un exercitiu constructiv sa gandesti critic si pacat ca nu se face asta mai mult in scolile din Romania. Pericolul pe care il vad eu aici, si poate am inteles eu gresit concluziile acestui articol, este ca face romanul nostru modern descendent al marilor troieni si fondatori ai Romei care se intorc de fapt acasa in Dacia. In general, noi romanii avem doua mari feluri de a scrie istoria: victimizarea si formidalismul. Noi ori am fost calcati in picioare de toti (romani, turci, etc), ori am fost cei care am inventat ceva primii sau am zburat primii, sau am aparat Europa de pagani…pana au trecut si de noi, etc. Ideea e ca atunci cand gandim critic nu trebuie sa tragem cine stie ce concluzii grandioase care inca nu pot fi dovedite ca e mult mai usor sa fim categorizati nationalisti romantici si sa nu fim bagati in seama. S-ar putea sa nu fi existat o mare campanie de latinizare a limbii dacice dar daca vrem sa daramam acest presupus mit, sa o luam pas cu pas.

 5. Calin says:

  Am citit articolul si primul gand care imi vine in minte este: “dumnezeule de unde sa-ncep?”.
  In primul rand desi spatiul romanesc a fost locuit de multe milenii acesta si-a schimbat stapanirea, Astfel ca sa ma exprim mai bine cei care au scris tablitele de la Tărtăria nu sunt aceiasi cu dacii lui Burebista sau cu cei care au fondat civilizatia de la Gumelniţa. Geto-dacii au fost precum stim un popor trac, iar tracii au ajus in Europa in jurul secolului IX-VIII i.h.(primul val fiind cel al Cimerienilor de la care se trage denumirea de Crimea.) Primii indoeuropeni care au ajus in Europa au fost Baltii (stramosii lituanienilor si letonienilor) cu cel putin un mileniu inaintea dacilor.
  De asememnea Dacia in vremea lui Burebista si Decebal nu era locuita numai de daci, ci si de celti, roxolani, sciti, sarmati,greci… Astfel imperiul lui Burebista cuprindea mai multe etnii.
  Ok acum sa trecem la comparatia care ai facut-o intre cele doua civilizatii:
  Desi romanii avea spectacole cu gladiatori acestea se incheiau rareori cu omorarea unui gladiator (o data la fiecare 8-9 meciuri) dintr-un motiv simplu: costa mult sa gasesti, sa cumperi si sa antrenezi un gladiator (unul mediocru nu unul priceput). Doar criminalii erau omorati in arena.
  Societatea romana facea distinctie intre bogati si saraci (patricieni si plebei/proletari) insa acest lucru se intampla si in societatea daca (comatii si tarabostes).Romanii aveau scali dar spre deosebire de multe alte civilizatii acestia putea sa redevina liberi. Din cate se stie pana acum dacii nu aveau scriere proprie (s-ar putea sa gresesc) insa romanii au inventat alfabetul pe care il folosim noi acu. Cu acesta au fost scise mai multe opere valoroase (cine nu a auzit de Eneida). Un lucru pe care romanii il aveau in comun cu grecii era faptul ca apreciau retorica si oratorica, multi oratori faimosi fiind si romania (Cicero). M-am invartit cam mult in jurul problemei principale dar o voi aborda acum: sacrificii umane. Da, geto-dacii practicau sacrificii umane, in numele lui Zalmoxes. Acum… e cam greu sa afirmi si sa si crezi ca civilizatia daca era superioara celei romane. (nici nu am intrat intr-o comparare ampla a celor doua civilizatii). Si o ultima nota de subsol bazele medicineai moderne au fost puse in Grecia nu in Dacia sau Italia (nu degeaba spunem “Juramantul lui Hippocrate”). Ah si nu incerc sa apar civilizatia romana, cam pe la vremea aia toate civilizatiile au facut macar un genocid.
  Ok acum sa trecem la teoria “intoarcerii acasa” al romanilor. Dupa cum stim dacii s-au asezat in spatiul romanesc prin secolul VIII-VII i.h. Latinii pe de alta parte erau stabiliti in Italia cel putin din secolul IX i.h. Astfel dacii si romanii nu sa-u intalnit niciodata inaintea secolului I i.h. Proto-latinii s-ar putea sa fi trecut prin dacia dar la fel s-a intamplat si cu proto-micenenii (grecii avant-la-lettre) si nu s-au stabilit acolo nici nu au intalnit o populatie geto-daca.
  Despre unitatea limbii si romanizare: aceasta e usor. Latina si greaca era atunci precum este engleza azi, o limba de circulatie internationala. In provincia Dacia au fost adusi colonisti iar “bastinasii” ca sa se inteleaga cu ei au trebuit sa invete latina. De asemenea civilizatia romana avea un anumit farmec pe atunci: romanizarea era in mare parte voluntara, oamenii vroiau sa stie latina si sa fie cetateni romani deoarece erau impresionati de maretia (intindere, inventii, gandire…) civilizatiei romane. Acest lucru functiona si dincolo de frontierele imperiului unde se vorbea latina si din motive economice: aceasta deioarece era limba internationale era si limba a comertului. Populatia din provincie a fost romanizata repede deoarece imperiul roman isi atinsese maxima lui intindere si dezvoltare economica, deci fascinatia culturii si civilizatiei romane ajunsese la un nivel inalt (care nu va mai fi atins vreodata). Asa ca noi avem aici o populatie bine romanizata in provincia Dacia si alta care mai stie in cuvant doa de latina in restul Daciei. Dar putem sa ne intrebam de ce nu sa-u dacizat fostii provinciali dupa retragerea aureliana? E simplu, ei erau mult mai multi decai invadatorii (apeducte, canalizare si multe alte lucrari de salubrizare romane au facut acest lucru posibil). De asemenea farmecul civilizatiei romane a ramas la acelasi nivel in mintile locuitorilor Daciei deoarece provincia a fost abandonata inaintea decaderii incepute o data cu moartea lui Iulian, pastrandu-se astfel imaginea imperiului puternic. De asemenea invaziile au decalnsat miscari in masa ale populatiei fostei provinci (si cum ca erau mai multi…)
  Acum despre cuvinte: hai sa incercam sa vorbim folosind doar cuvinte de origine latina. Aceasta provocare este una asuprea careia pot trumfa deoarece sapte zecimi din vocabular este compus din termeni latini. Sa incercam asta cu termeni geto-daci… Pai… branza berzei… vedeti nu se poate. Sa nu mai vorbim ca si felul in care e structurata gramatica limbii romane este un specifica limbilor neo-latine (nu-mi spuneti ca si spaniolii sun de fact geto-daci).
  Si acum sa trecum la marea problema: argumentele pentru dacism sunt motivate politic. Da chiar cred acest lucru. Observ faptul ca multe asa zise argumente nu numai glorifica civilizatia daca dar si inceara sa aduca pe un plan superior poporul roman fata de celelalte (intoarcera latinilor, falsa continuitate dacica,..argumeantul “totul vine de la daci”. De asemenea este si foarte convenabil asa nu trebuie sa impartim gloria cu alte popoare.) Grupez deci idea “romanii sunt daci” langa cele precum “noi ungurii ne tragem din Attila”, “francezii sunt gali” sau “noi macedoneeni suntem urmasi lui Alexandru nu grecii”: o idee specifica gruparilor treditionaliste si extremiste de dreapta care ignora lucruri si evenimente istorice de baza. (chauviniste este un termen potrivit).
  Astfel eu as incuraja gandirea critica, neinfluentata de anumite idei preconcepute sau incecari de glorificare.

 6. bg1952 says:

  Ca de obicei adevarul este undeva la mijloc.Explicatia este ca limba thraca era o limba asemanatoare cu latina.Am putea spune intr-un fel ca limba latina era forma scrisa a limbii thrace.In acele vremuri o limba nu avea mai mult de 1000 de cuvinte,mai ales daca nu avea si o forma scrisa.Nici dialectele vechii limbi indoeuropene nu erau atat de diferentiate.Erau mai mult dialecte decat limbi separate.Asa se explica faptul ca un latin (sau latinizat) ca Traianus nu avea nevoie de interpret in convorbirile cu dacii.Limba romana a fost catalogata ca facand parte din grupa de limbi indoeuropene satum,insa ea are atat elemente de satum cat si de centum.In plus nu este vorba de numai 170 de ani.Osmoza limbii thrace (respectiv daco-gete) se face de 2000 de ani,am preluat peste 10000 de cuvinte din franceza si italiana,am eliminat multe elemente de satum (asanumitele slavonisme,care nu sunt slavonisme ci elemente satum ale limbii dace) si continua chiar si azi prin preluare elementelor latine sau latinizate din engleza.

 7. Dacia lui Decebal,nu avea cum sa reziste invaziei militare romane,populatia numeric era in jur de doua milioane[2] imperiul numara peste douazeci de milioane[20] indiferent cit de viteji erau si motivati,lasind la o pare si tradarea lui Decebal.Da sunt semne de intrebare…si chiar multe o limba superioara ex. greaca nu a putut fi asimilata de romani…si chiar pot spune ca ei[romani]iau imitat pe greci…Da si eu as fi dorit ca Decebal sa iasa invingator…se spune ca dacii in ipoteza invingeri imperiului ar fi cladit o civilizatie montana mai splendida ca cea romana.Problema acum e alta ca noi in prezentul actual sa invatam din faptele trecutului si cum fiecare om are destinul sau si neamul nostru romanesc il are asa cum il faurim noi in prezent…ca mostenire din trecut, pentru viitor.

 8. […] sursa: http://www.worldwideromania.com/2013/07/30/latinizarea-limbii-dace-un-basm-de-adormit-lingvistii/#mo… […]

 9. Radu says:

  Uite aici o mica contributie la intelegerea subiectului. Latina si limbile tracice sunt din familii lingvistice diferite…http://daco-getica.blogspot.ro/search?updated-max=2011-01-24T23:59:00%2B02:00&max-results=7

 10. ion says:

  Daca dacii ar fi fost romanizati, asimilati si ar fi disparut ca popor – odata cu ei ar fi disparut din limba cuvintele ce denumesc obiceiuri, traditii, credinte, practici din epoca precrestina a matriarhatului, a comunitatii gentilice, de neamuri. Insasi constructia limbii in care exista dezinente aparte pentru masculin si femenin e o marturie ca aceasta limba a trecut prin matriarhat, s-a conformat credintelor legate de aceste genuri ce au existat in acele perioade istorice indepartate de formare pana la era noastra.
  Daca geto-dacii n-ar fi ramas vii si n-ar fi ajuns sub alt nume (volohi, valahi, vlahi, moldoveni, trasilvaneni, aromani etc.) pana in zilele noastre, apoi n-avea cine sa pastreze, sa mosteneasca un tezaur atat de bogat al culturii lor spirituale si materiale – portul national, dansul, folclorul literar si muzical, traditiile si datinile – toate de la traco-geto-daci si nicidecum de la imperialii sclavagisti Romani. Odata cu limba s-ar fi pierdut totul. Nu s-a pierdut nimic de la stramosi – inseamna ca nu s-au pierdut nici ei traco-geto-dacii, exista si in secolul XXI – nemuritori si exista si comoara lor cea mai de pret – limba si identtatea lor multiseculara, care nici pe vremea Daciei si nici acum nu este unificata sub un nume comun. Stramosii nostri au iubit si au respectat DIVERSITATEA, LIBERTATEA, societatea lor a fost una a OBSTEI, a COMUNIUNII, bazata nu pe SCLAVIE ca in Roma Antica, ci pe puterea DEMOSULUI, a DEMOCRATIEI. Nu intamplator grecii au mostenit de la traci intregul panteon de zei. Roma si Dacia s-au dusmanit si din punct de vedere IDEOLOGIC, nu putea fi compatibilitate intre oranduirea sclavagista romana si cea libera, democratica, dreapta a traco-geto-dacilor.

 11. ion says:

  Actualele tentative de a “unifica”, “uni” numele de limbi si popoare est-romanice printr-un singur nume – el al limbii si natiunii OFICIALE a Romaniei sunt sortite esecului din simplu motiv ca nici traco-geto-dacii si nici urmasii lor de azi – moldovenii, aromanii, vlahii, istroromani, menglenoromanii etc. de azi NU IUBESC o atare NELIBERTATE, “unificare”, subordonare la un singur centru, la un singur “rege”, la o singura capitala. Chiar si atunci cand scurt timp Dacia Mare era unificata – ea nu avea capitala, capitala devenea orice localitatea in care poposea si se afla vremelnic regele.
  In plus ar fi o rusine, o incalcare a legilor morale ale Omenirii ca si ei sa accepte un nume de limba si popor, prin care mereu ar fi amintit, venerat Roma Imperiala dusmana, care le-a cotropit Dacia, a ucis, a inrobit zeci de mii de daci si le-a furat circa 1.500 tone de aur dacic si 3.000 de tone de argint dacic, ceea ce a prelungit puterea Imperiului inca cu cateva secole. Criminalul si hotul imperial – asa-zisul “bunic” Traian – demult ar fi trebuit coborat de pe postament si scos din imn.

 12. ion says:

  Sunt sigur ca adevarul va iesi la suprafata si se va afla ca Imperiul Sclavagist Roman a cazut nu din cauza unor anonimi “goti”, descrisi cu un nume chipurile gresit de “geti” de catre istoricul roman Iordanus in lucrarea sa “Getica”, dar chiar de TRACO- GETI si DACI in fratie de arme cu triburile inrudite prin sange, dar diverse prin limba – cele ale slavilor, care s-au format la fel pe acelasi teritoriul al Daciei Mari, dupa invaziile romane din anii 106-117 e.n. si care impreuna au ELIBERTA Dacia, provinciile tracice din Anatolia si provinciile tracice, dacice si ilirice din Balcani pana la nordul Italiei. Traco-geto-dacii au avut suficienta memorie, ura si forta de razbunare anti-imperiala, anti-sclavagista si anti-romana ca sa loveasca, sa ocupe si sa distruga “imperiu raului”. Pentru asta Roma prin biserica sa s-a razbunat si le-a sters numele lor din istorie, iar la formarea in secolul XIX a unui stat comun al moldovenilor si valahilor – a facut totul ca el sa nu sa se numeasca Dacia ci sa ia un nume, ce i-ar umili, i-ar supune in fata Romei, i-ar lipsi de mandia de a fi urmasi ai geto-dacilor nemuritori, de patriotism, de vitejie si curaj, de o educație specifica geto-dacilor. Confundarea ulterioara cu minoritatea “Romani people” (http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people)
  complica si mai mult identitatea urmasilor geto-dacilor din actuala Romanie si o lipseste de influenta asupra moldovenilor din R.Moldova, Transnistria si Ucraina, care se considera a fi urmasi ai dacilor liberi, neocupati de Imperiul Roman.

  • iuliana says:

   Daca s-ar face un referendum pentru schimbarea numelui din Romania in Dacia (cu “DA” majoritar pentru Dacia) am scapa de acea confuzie de care aminteste Ion.

 13. Lucian says:

  1. Sa ne zica si noua autorul asta asa destept care ne explica ca dacii nu ar fi putut fi latinizati, cum se face ca iberii, francii, etruscii, egiptenii (doar citeva exemple) si-au ‘pierdut’ limba lor originala si folosesc acuma o alta.
  2. @ ion
  Tu visezi noaptea ce scrii pe aici, ca nu prea ai nici o treaba cu realitatea.

 14. Tatiana says:

  Sunt din Republica Moldova si nu sunt de acord cu urmatorul aspct mentionat in comentariu legat de transformarea/schimbarea unei limbi – ca “S-a intamplat, in Rep. Moldova, unde in decurs de 50 de ani limba romana a devenit incomprensibilia pentru cei din Romania.” Limba romana vorbita in Republica Moldova de romani este comprehensibila, mai putin o serie de expresii regionale (dialecte moldovenesti care sunt de cele mai multe ori similare celor din Moldova romaneasca) si acele expresii in rusa sau cuvinte/expresii adaptate, sau neologisme pentru acea perioada datorate industrializarii care nu ar fi intelese nici de un roman, nici de un rus. Impactul asupra limbii care se vorbea in Basarabia in 1940 e nesemnificativ. A se tine cont de faptul ca Basarabia a fost prea putin implicata in procesul de creare a natiunii romane moderne si de incetatenire a dialectului muntean ca limba literara.

 15. ilie popert says:

  crede si nu cerceta,este doar in biblia care ai citit-o tu!

Leave a Reply